Phím tắt
  • PHÍM CÁCH (SPACE)  Bắt đầu chạy hoặc dừng đồng hồ luyện tập
  • ALT + P  Khởi động nhanh đồng hồ Pomodoro chu kì 25 phút
  • ALT + S  Khởi động nhanh quãng nghỉ ngắn 5 phút
  • ALT + L  Khởi động nhanh quãng nghỉ dài 10 phút
  • ALT + R  Khởi động lại đồng hồ/chu trình đang chạy
Thường Xuyên Bị Xao Nhãng Bởi Facebook, Youtube?
Cài đặt
Bạn có thể tùy chỉnh thông số thời gian (ví dụ giảm từ 25 phút cho 1 pomodoro xuống còn 20 phút), thay đổi âm báo khi hết giờ tại phần cài đặt ở phía trên.
Q. Chu Trình Pomodoro là gì?
A. Một kỹ thuật quản lý thời gian hiệu quả được tạo ra bởi Francesco Cirillo để giúp bạn gia tăng năng suất học tập & làm việc

Q. Đồng Hồ Luyện Tập là gì?
A. Đây là một dạng đồng hồ Online được thiết kế bởi đội ngũ Luyện Tập 247. Nó hoạt động theo chính xác những gì có trong nguyên lý Pomodoro của Francesco Cirillo.

Q. Bạn có thể chỉ cho tôi cách dùng Đồng Hồ Luyện Tập hiệu quả được không?
A. Dĩ nhiên rồi, bạn hãy làm theo những chỉ dẫn dưới đây:
Q. Tôi thường hay bị xao nhãng bởi Facebook & Youtube, có cách nào để tôi tập trung hơn không?
A. Bạn nên dùng những phần mềm chặn các ứng dụng, website dễ gây xao nhãng. Nhưng cách tốt nhất là bạn nên sở hữu Đồng Hồ Luyện Tập vật lý để học tập & làm việc mà không cần truy cập vào Luyện Tập 247.


×

Cài đặt thông số

Trải Nghiệm Người Dùng

Chọn Âm Báo


Chọn Âm Lượng


Chỉnh Sửa Thông Số (đơn vị phút)


×

Time log

Pomodoro goal tracker:
Session Start time End time Description
×